WordPress events in Shqipëria2020-06-04 (Thursday)
Tirana WordPress Monthly Meeting

Community: WordPress Tirana

2020-06-04 18:00

Online event

🖥 View Streaming

¡Sign up!

Signed up 39.

Komuniteti i Tirana WordPress meetup bashkohet të Enjten e parë të çdo muaji. Në çdo takim do të diskutohet për WordPress. Programi vendoset nga komuniteti dhe zakonisht në fund të çdo eventi vendoset se për çfarë do të diskutohet në eventin e rradhës. Nëse jeni të interesuar për një temë specifike ju lutemi të na shkruani dhe do të merret në shqyrtim nga komuniteti.

Për të qenë pjesë e komunitetit tonë nuk ka rëdësi nëse jeni një ekspert i WordPress apo sapo keni patur kontaktin tuaj të parë me WordPress, të gjithë janë të mirëpritur.

Nëse jeni të interesuar për të qenë pjesë e grupit organizues të komuniteti, keni dëshirë të flisni ose të organizoni një Workshop ju lutem te kontaktoni me Eduardin: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

Duke qenë se në takim e fundit të Tirana WordPress Meetup nuk na premtoi koha të flisnim aq sa ishte e nevojshme për SEO në WordPress është vendosor që takimin e rradhës do të flasim për dy tema:

1. Strukturimi i një faqeje në WordPress për të patur sukses në SEO. Për të folur për këtë pjesë do i bashkohet komunitetit tonë Granit Doshlaku Co-Founder i Manaferra Inc. njëkohësisht edhe një nga ekspertët më të mirë në SEO që unë njoh.

2. Në pjesën e dytë do të diskutojmë për WordPress Security duke qenë se është mjaft e rëndësishme dhe për të këtë pjesë do të flasi Agli Pançi i cili është pjestarë i komunitetit, haktivist dhe programues "full-stack".

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tirana WordPress Meetup will meet the first Thursday of each month. We will be talking about WordPress. The topic is chosen by the community, so if you have any suggestion about a specific topic please let us know.

It doesn't matter if you're a WordPress expert or you have just learned of what WordPress is, everyone is welcomed.

If you want to be part of the organizing team or speak/teach about WordPress please contact Eduard: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

2020-07-02 (Thursday)
Tirana WordPress Monthly Meeting

Community: WordPress Tirana

2020-07-02 18:00 | Tirana (Albania)

Tirana
Tirana (Albania)

¡Sign up!

Signed up 3.

Map Tirana (Albania)

Komuniteti i Tirana WordPress meetup bashkohet të Enjten e parë të çdo muaji. Në çdo takim do të diskutohet për WordPress. Programi vendoset nga komuniteti dhe zakonisht në fund të çdo eventi vendoset se për çfarë do të diskutohet në eventin e rradhës. Nëse jeni të interesuar për një temë specifike ju lutemi të na shkruani dhe do të merret në shqyrtim nga komuniteti.

Për të qenë pjesë e komunitetit tonë nuk ka rëdësi nëse jeni një ekspert i WordPress apo sapo keni patur kontaktin tuaj të parë me WordPress, të gjithë janë të mirëpritur.

Nëse jeni të interesuar për të qenë pjesë e grupit organizues të komuniteti, keni dëshirë të flisni ose të organizoni një Workshop ju lutem te kontaktoni me Eduardin: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tirana WordPress Meetup will meet the first Thursday of each month. We will be talking about WordPress. The topic is chosen by the community, so if you have any suggestion about a specific topic please let us know.

It doesn't matter if you're a WordPress expert or you have just learned of what WordPress is, everyone is welcomed.

If you want to be part of the organizing team or speak/teach about WordPress please contact Eduard: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

2020-08-06 (Thursday)
Tirana WordPress Monthly Meeting

Community: WordPress Tirana

2020-08-06 18:00 | Tirana (Albania)

Tirana
Tirana (Albania)

¡Sign up!

Signed up 2.

Map Tirana (Albania)

Komuniteti i Tirana WordPress meetup bashkohet të Enjten e parë të çdo muaji. Në çdo takim do të diskutohet për WordPress. Programi vendoset nga komuniteti dhe zakonisht në fund të çdo eventi vendoset se për çfarë do të diskutohet në eventin e rradhës. Nëse jeni të interesuar për një temë specifike ju lutemi të na shkruani dhe do të merret në shqyrtim nga komuniteti.

Për të qenë pjesë e komunitetit tonë nuk ka rëdësi nëse jeni një ekspert i WordPress apo sapo keni patur kontaktin tuaj të parë me WordPress, të gjithë janë të mirëpritur.

Nëse jeni të interesuar për të qenë pjesë e grupit organizues të komuniteti, keni dëshirë të flisni ose të organizoni një Workshop ju lutem te kontaktoni me Eduardin: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tirana WordPress Meetup will meet the first Thursday of each month. We will be talking about WordPress. The topic is chosen by the community, so if you have any suggestion about a specific topic please let us know.

It doesn't matter if you're a WordPress expert or you have just learned of what WordPress is, everyone is welcomed.

If you want to be part of the organizing team or speak/teach about WordPress please contact Eduard: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

2020-09-03 (Thursday)
Tirana WordPress Monthly Meeting

Community: WordPress Tirana

2020-09-03 18:00 | Tirana (Albania)

Tirana
Tirana (Albania)

¡Sign up!

Signed up 1.

Map Tirana (Albania)

Komuniteti i Tirana WordPress meetup bashkohet të Enjten e parë të çdo muaji. Në çdo takim do të diskutohet për WordPress. Programi vendoset nga komuniteti dhe zakonisht në fund të çdo eventi vendoset se për çfarë do të diskutohet në eventin e rradhës. Nëse jeni të interesuar për një temë specifike ju lutemi të na shkruani dhe do të merret në shqyrtim nga komuniteti.

Për të qenë pjesë e komunitetit tonë nuk ka rëdësi nëse jeni një ekspert i WordPress apo sapo keni patur kontaktin tuaj të parë me WordPress, të gjithë janë të mirëpritur.

Nëse jeni të interesuar për të qenë pjesë e grupit organizues të komuniteti, keni dëshirë të flisni ose të organizoni një Workshop ju lutem te kontaktoni me Eduardin: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tirana WordPress Meetup will meet the first Thursday of each month. We will be talking about WordPress. The topic is chosen by the community, so if you have any suggestion about a specific topic please let us know.

It doesn't matter if you're a WordPress expert or you have just learned of what WordPress is, everyone is welcomed.

If you want to be part of the organizing team or speak/teach about WordPress please contact Eduard: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

2020-10-01 (Thursday)
Tirana WordPress Monthly Meeting

Community: WordPress Tirana

2020-10-01 18:00 | Tirana (Albania)

Tirana
Tirana (Albania)

¡Sign up!

Signed up 1.

Map Tirana (Albania)

Komuniteti i Tirana WordPress meetup bashkohet të Enjten e parë të çdo muaji. Në çdo takim do të diskutohet për WordPress. Programi vendoset nga komuniteti dhe zakonisht në fund të çdo eventi vendoset se për çfarë do të diskutohet në eventin e rradhës. Nëse jeni të interesuar për një temë specifike ju lutemi të na shkruani dhe do të merret në shqyrtim nga komuniteti.

Për të qenë pjesë e komunitetit tonë nuk ka rëdësi nëse jeni një ekspert i WordPress apo sapo keni patur kontaktin tuaj të parë me WordPress, të gjithë janë të mirëpritur.

Nëse jeni të interesuar për të qenë pjesë e grupit organizues të komuniteti, keni dëshirë të flisni ose të organizoni një Workshop ju lutem te kontaktoni me Eduardin: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tirana WordPress Meetup will meet the first Thursday of each month. We will be talking about WordPress. The topic is chosen by the community, so if you have any suggestion about a specific topic please let us know.

It doesn't matter if you're a WordPress expert or you have just learned of what WordPress is, everyone is welcomed.

If you want to be part of the organizing team or speak/teach about WordPress please contact Eduard: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

2020-11-05 (Thursday)
Tirana WordPress Monthly Meeting

Community: WordPress Tirana

2020-11-05 18:00 | Tirana (Albania)

Tirana
Tirana (Albania)

¡Sign up!

Signed up 1.

Map Tirana (Albania)

Komuniteti i Tirana WordPress meetup bashkohet të Enjten e parë të çdo muaji. Në çdo takim do të diskutohet për WordPress. Programi vendoset nga komuniteti dhe zakonisht në fund të çdo eventi vendoset se për çfarë do të diskutohet në eventin e rradhës. Nëse jeni të interesuar për një temë specifike ju lutemi të na shkruani dhe do të merret në shqyrtim nga komuniteti.

Për të qenë pjesë e komunitetit tonë nuk ka rëdësi nëse jeni një ekspert i WordPress apo sapo keni patur kontaktin tuaj të parë me WordPress, të gjithë janë të mirëpritur.

Nëse jeni të interesuar për të qenë pjesë e grupit organizues të komuniteti, keni dëshirë të flisni ose të organizoni një Workshop ju lutem te kontaktoni me Eduardin: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tirana WordPress Meetup will meet the first Thursday of each month. We will be talking about WordPress. The topic is chosen by the community, so if you have any suggestion about a specific topic please let us know.

It doesn't matter if you're a WordPress expert or you have just learned of what WordPress is, everyone is welcomed.

If you want to be part of the organizing team or speak/teach about WordPress please contact Eduard: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

2020-12-03 (Thursday)
Tirana WordPress Monthly Meeting

Community: WordPress Tirana

2020-12-03 18:00 | Tirana (Albania)

Tirana
Tirana (Albania)

¡Sign up!

Signed up 1.

Map Tirana (Albania)

Komuniteti i Tirana WordPress meetup bashkohet të Enjten e parë të çdo muaji. Në çdo takim do të diskutohet për WordPress. Programi vendoset nga komuniteti dhe zakonisht në fund të çdo eventi vendoset se për çfarë do të diskutohet në eventin e rradhës. Nëse jeni të interesuar për një temë specifike ju lutemi të na shkruani dhe do të merret në shqyrtim nga komuniteti.

Për të qenë pjesë e komunitetit tonë nuk ka rëdësi nëse jeni një ekspert i WordPress apo sapo keni patur kontaktin tuaj të parë me WordPress, të gjithë janë të mirëpritur.

Nëse jeni të interesuar për të qenë pjesë e grupit organizues të komuniteti, keni dëshirë të flisni ose të organizoni një Workshop ju lutem te kontaktoni me Eduardin: (https://www.meetup.com/members/236377103/)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tirana WordPress Meetup will meet the first Thursday of each month. We will be talking about WordPress. The topic is chosen by the community, so if you have any suggestion about a specific topic please let us know.

It doesn't matter if you're a WordPress expert or you have just learned of what WordPress is, everyone is welcomed.

If you want to be part of the organizing team or speak/teach about WordPress please contact Eduard: (https://www.meetup.com/members/236377103/)